Trí Đức là một doanh nghiệp xã hội, hoạt động phi lợi nhuận với sứ mệnh nâng cao Trí Tuệ và Đạo Đức của người dân Việt Nam (mã số thuế 0109350683)

Doanh Nghiệp Xã Hội Trí Đức

Chúng tôi hoạt động chính ở các lĩnh vực: Công nghệ - Giải pháp, Giáo dục - Đào tạo, Xuất bản - Phát hành, Truyền Thông. Trong 3 năm đầu tiên chúng tôi sẽ không đẩy mạnh hoạt động truyền thông ra bên ngoài mà tập trung hoàn thiện bên trong bao gồm các yếu tố: Triết lý, Hệ Thống, Nhân Sự.

Mọi yêu cầu liên hệ xin gửi mail tới [email protected]

Công Ty TNHH DNXH Trí Đức - Tri Duc Social Enterprise